skip to Main Content

Parallel aan de uit te voeren NOM-renovatie kreeg de BAM van woningcorporatie Portaal het verzoek gelijktijdig de eveneens noodzakelijke BKT-renovatie uit te voeren. De korte montagetijd die daarmee dezelfde snelheid als de NOM-renovatie kon aanhouden was voor BAM reden om voor GlazzPanelen te kiezen, terwijl de beperkte bewonersoverlast en lage TCO voor Portaal een enorme kwaliteitsverbetering betekende. Tijdens het project werd samen met de uitvoerders en montageteams intensief contact onderhouden om de uitwerking en aanlevering op de situatie aan te passen.

Back To Top