skip to Main Content

In samenwerking met Bright Places werden in het AMC in Amsterdam verschillende (openbare) toiletgroepen gerenoveerd. Een prettige en serene uitstraling, snelle en overlast-arme uitvoering en een hoge mate van hygiëne waren de uitgangspunten en doorslaggevend in de keuze voor GlazzPanelen.

Back To Top